Volg de werken

Volg de werken

Op de Brandstraat te Guigoven realiseert vzw Bra Chique polyvalente jeugdlokalen.

Wij proberen op deze pagina een overzicht te geven van de werken.

Mei 2016
Na een jaar van voorbereidingen en onderzoek dient de vzw plannnen in voor de nieuwbouw aan de Brandstraat. Deze aanvraag bestaat uit
1. verhogen van de bestaande kruipkelder tot toegankelijke hoogte.
2. Modulaire bouw dat inspeelt op alle noden van de jeugdvereniging én polyvalente lokalen.
3. Omgevingsaanleg voor maximale ontwikkeling van speelruimte rond de lokalen.

schets1

schets2

11 augustus 2016
De voorlopige bouwvergunning wordt uitgehangen aan het perceel aan de Brandstraat. Er kan hiervoor nog in beroep gegaan worden bij de Provincie Limburg. Alle buren reageren alvast enthousiast.

1 september 2016
Het plotse faillissement van de aannemer in 2012 zorgde er voor dat de werf gedurende jaren heeft stilgelegen. Dit betekent dat er nog heel wat werk is om het perceel toegankelijk te maken.
De aannemer start met de voorbereidende werken en het opruimen van de bestaande toestand.

12 september 2016

De termijn voor een eventueel beroep. Wij wachten nu op de definitieve vergunning zodat de opbouwwerken kunnen starten.
Dit zal een eerste fase het klaarmaken van de huidige kelder zijn. Zodat nadien de kelderwanden kunnen verhoogd worden.

25 september 2016
Het terrein werd opgekuist. Dit bracht veel meer met zich mee dan gedacht. Allerlei steenpuin werd in de grond gevonden, dit moest verwijderd worden. Nu is het terrein klaar om de werken te starten.

03 oktober 2016
Wij ontvingen de definitieve goedkeuring. Aan ons werd het adres: Brandstraat 7 toegekend.

10 oktober 2016
Een eerste deel van de werken werd opgeleverd. Er was heel wat werk om de omgeving op te ruimen.
Ondertussen werd er ook een drainage aangelegd en werden andere nutsvoorzieningen ingeleid.
De welfsels van de oude kelder werden gereinigd en er van af genomen. Zo kwam de kelderoppervlakte, die zou opgehoogd worden, vrij te liggen. Ook hier werden de bestaande binnenwanden opgeruimd en alles schoongemaakt om de kelderverhoging mogelijk te maken.

17 oktober 2016
De voorbereidingen voor de opstort van de kelderwanden zijn gestart. Zo is men de gietwanden aan het klaarmaken voor de betonopstort. Dit gedeelte van de bestaande kelder wordt verhoogd tot 2m20 binnenhoogte.

img-20161018-wa010img-20161018-wa009img_20161017_171356

25 oktober 2016
De kelderwanden werden voorbereid voor de opstort. Dit gebeurt in 2 fases.
Vandaag werd de eerste betonopstort voltooid, aangetrild en afgewerkt. Op naar deel 2!

img_20161017_171356img-20161018-wa006img-20161024-wa003img-20161025-wa008

3 november 2016
Ondertussen wordt er verdergewerkt aan het 2e gedeelte van de kelder. Ook de tussenwand wordt gegoten.
Zo wordt deze oppervlakte klaar om gegoten te worden op maandag 7 november.
img_20161029_114023_panorama

21 november 2016

Ondertussen gaan we weer naar een volgende fase in de opbouwwerken. Na de opstort van de kelderwanden en de nodige droogtijd… werden vandaag de spanwelfsels geplaatst over de verhoogde kelder. Zo is meteen duidelijk dat deze kelder voor opslag van materialen… een mooie ruimte wordt. De spanwelfsels overbruggen de volledige breedte. Nu moet deze nog met dakdichting worden bekleed zodat de modulaire bouw hierop kan afsteunen.

img_20161121_152508img_20161121_152721img_20161121_154416

29 november 2016

In deze periode zitten de weersomstandigheden niet altijd mee. Toch wordt er doorgewerkt als het kan.
Na de welfsel-opleg op de verhoogde kelder werd ook de rest van de bestaande kelder aangepakt.
De niveauverschillen worden door een 2e laag welfsels, die we hergebruiken van de voorgaande realisatie, weggewerkt. Zo creëren we ook hier een oppervlak als ondergrond voor de modulaire bouw.
Ook werden de binnenleidingen (elektriciteit) voor de kelder al gelegd.
img_20161129_164906

9 december 2016

Het betondek werd gegoten. Dit gaf direct een ander zicht. Door de nachtvorst moesten er wel extra maatregelen genomen worden zodat de beton kon uitharden. Om de kelderoppervlakte te beschermen tegen eventuele insijpeling werd er een dakdichting op aangebracht. Hierboven wordt dan in de modulaire bouw verder gewerkt. Alweer een stap vooruit. Ondertussen is het wachten op de plaatsing van de units.

img_20161203_110400img_20161207_132219

12 december 2016

Vzw Bra Chique, de verschillende aannemers en de architecte vergaderen wekelijks om de werf op te volgen.
Door de verschillende diverse werken is een goede opvolging noodzakelijk.
Zo werd op de laatste vergadering ook de keuze van gevelsteen gemaakt… we laten jullie wel nog even in spanning!img_20161210_092230

22 december 2016

Een belangrijke dag vandaag! Net voor het kerstverlof enkele grote kerstcadeau’s. De firma WARSCO UNITS leverde vandaag de eerste delen van de modulaire bouw. Deze units van 8m tot 12m lengte werden vandaag geleverd. De inhoud helemaal op onze maat. Het was geen sinecure om ze te plaatsen… maar ze staan er!
Nu is er binnen nog heel wat werk voor de aansluitingen en verfwerken. Maar kunnen we wel verder met de opbouw aan de buitenzijde.
img_4283img_4294img_4295img_4268img_4289

17 januari 2017

De laatste weken draaien de werken op een laag pitje. Dit door het bouwverlof en de weersomstandigheden. De plaatsing van het 2e gedeelte van de units werd uitgesteld o.w.v. de sneeuwval.
Toch zijn er nog wel wat dingen gebeurd. Zo werd de kelder verder afgewerkt (plaatsing deuren, binnendeuren, binnenmuur, elektriciteit …). Wij duimen voor betere weersomstandigheden!

09 februari 2017

Ook eind januari en februari zijn de weersomstandigheden niet ideaal. Toch werden er wel wat werken uitgevoerd. Zo werden de nutsvoorzieningen ingeleid (Water en elektriciteit) en de moederkast opgehangen voor alle aansluitingen. De sanitaire blok werd door Warsco geplaatst en ook de nodige isolatie werd aangebracht.

24 februari 2017

Ondanks de – opnieuw – mindere weersomstandigheden hebben er werken plaatsgevonden.
Zo werden de kelderwanden optimaal geisoleerd. Ook werden de units verder afgewerkt met isolatie. Ook al is het een modulaire bouw toch gaan we voor de strengste isolatie-normen en is alles conform de voorschriften voor 2017. In de bouw werd een anhydrietvloer gegoten. Deze isoleert en geeft het geheel direct een nog meer duurzame bestemming.

21 maart 2017

Vzw Bra Chique werkt samen met de studenten Groenmanagement van de PXL. Zij bezochten ons terrein en brachten vele goede ideeën aan voor de aanleg van de omgevingswerken. De studenten gingen aan de slag en maakten een ontwerp voor de omgeving. Zo komt er een ‘palenbos’ en een speelheuvel die ons direct mogelijkheden geeft om te spelen dicht bij het lokaal.

9 april 2017

De weersomstandigheden (weeral), de inplanning van de werken, het bouwverlof … allemaal hebben deze heel wat tijd gekost. Maar toch zijn er weer enkele stappen gezet… vooral in de binnenafwerking! Zo hebben we gezorgd voor een gyproc bekleding van de wanden. Op het stevige kader zorgt dit voor een fijne afwerking. Dit maakte het ook mogelijk om de lokalen fijn af te werken. Zo hebben we met enkele oudleiding en chiroleiding de lokalen zelf geverfd.

Verfwerken

20 april 2017

Duurzaamheid is erg belangrijk. Naast een uitstekende isolatie is ook recuperatie van het regenwater erg belangrijk. Op het uitgebreide terrein wordt het regenwater gescheiden. Opvangen doen we in een regenwaterput van 10 000 liter en een infiltratieput van 10 000 liter. Het water wordt hergebruikt in het sanitair én de buitenwaterkraan. Bra Chique dat is ook duurzaam beheer!

26 april 2017: de eerste steen

De gevels van het gebouw moeten nog afgewerkt worden. Dit gebeurt via een strakke antraciet beplating (achterzijde). Als voorbereiding werd hier een extra waterkerende folie aangebracht; dit om de kelder verder te beschermen. De voorzijde krijgt een mooie gevelsteen. Zo zorgen we dat ons polyvalent gebouw ook past binnen het karakter in het dorp. Er werd voor een steen gekozen die modern is, maar ook aansluit bij de kleuren van het aanliggende buurthuis: Den Hamel. De eerste stenen werden opgemetst… spannend!

20 mei 2017

Vzw Bra Chique kiest ook voor duurzaamheid. Een hemelwaterput van 10 000 liter en een infiltratieput van 10 000 liter zorgen voor recuperatie van het regenwater. Via een modern pompsysteem kunnen we zo het regenwater hergebruiken. Ook werd door de aannemer alles klaargemaakt om de afwatering van de omgeving aan te pakken. Zo kan het regenwater en het ‘vuil’ water van de gebouwen gescheiden afgevoerd worden.

31 mei 2017

Een tijdje zonder update… maar de werken liggen niet stil. Beetje bij beetje gaat het vooruit.
Ondertussen werd de voorzijde van het gebouw bekleed met een gevelsteen. In volle steen en in steenstrips krijgt het gebouw een andere look… en verbeteren we de isolatiewaarde.
Ook de keermuur werd opgemetst. Deze dient om het hellend vlak te creëren zodat het gebouw voor iedereen toegankelijk wordt. De voorbereiden werken voor de aanleg van het terrein werden ook gestart.

16 juni 2017

Ook in Juni gaan de werken gestaag vooruit. Zo is men bezig aan de afwerking van de binnenzijde. De deuren worden geplaatst, de plinten gezet … Dankzij de ondersteuning van Lambrechts-Nicolaers hebben we ook de mogelijkheid om de oppervlakte in de kelder te betegelen. Deze werken zijn gestart en dit geeft natuurlijk een totaal ander beeld!

20 juli

Ondanks de warme dagen werd er toch verder gewerkt. De buitenwerken zitten nu in de voorlaatste fase. Na de aansluitingen van gescheiden riolering werd het terrein genivelleerd. Ook werd beetje bij beetje het hoogteverschil aangepakt en de helling naar de inkom gecreëerd. Buitenafwerking van de keermuur – gemetst in stenen van Nelissen – gebeurde met blauwe steen.
Binnen kozen we er voor om het sanitair te bekleden met trespa. Dit geeft een onderhoudsvriendelijke ruimte.
Ook in het bouwverlof wordt er verder doorgewerkt.

31 augustus 2017

In augustus werd er een tempo hoger geschakeld. De omgevingsinrichting krijgt topprioriteit. Zo werd het hellend vlak afgewerkt en de voorzijde aangelegd met klinkers. De strakke look wordt nog doorbroken met groenelementen.
Ook binnen werd het sanitair geplaatst en afgewerkt. Zo is de binnenzijde zo goed als klaar. Dat komt goed!

30 september De officiële opening!

Na een lange weg waren we klaar voor de officiële opening. Op zaterdag 30 september ontvingen we zo’n 400 personen om een kijkje te komen nemen bij Bra Chique. Na een officiële inhuldiging volgde ook een barbecue voor heel de buurt. Een verslag kan je vinden op: Hbvl

De werken zijn nog niet definitief klaar. De omgevingsaanleg moet nog afgewerkt worden, het grasveld moet nog ingezaaid worden, de omheining is nog niet geplaatst. Ook komt er sowieso nog een luifelconstructie.
We werken dus nog even verder… maar de Chiro maakt alvast gebruik van onze ruimtes. Met succes

Heb je interesse in het huren van een vergaderlokaal? Contacteer ons zeker.

1 januari 2018

In november en december voorzagen we de lokalen van het nodige meubilair en werd de keuken voldoende uitgerust. Zo zijn deze lokalen klaar om door andere verenigingen gebruikt te worden.
Interesse? Zie verhuur…

In de komende maanden zullen we trachten stap voor stap de omgeving verder af te werken en in te richten.

30 juni 2018

Ondertussen werd de eerste fase van de buitenaanleg afgerond. Het terrein werd genivelleerd en ingezaaid.
Ook binnen werd er hier en daar nog wat afgewerkt. Ondertussen zijn de lokalen ook in gebruik.

Augustus 2018

Al een ruime tijd zoeken we naar een geschikte aannemer om de luifelconstructie tussen de 2 eenheden uit te voeren. Dit is echter geen eenvoudige zoektocht.

1 januari 2019

De binnen-infrastructuur kreeg een technische uitrusting: beamer, geluidboxen, micro …
Ook werden er glazen en voldoende porselein aangekocht voor koffie enz.
De infrastructuur kan nu ook gehuurd worden voor een feestje (overdag). Zie verhuur.

22 oktober 2019

Na lang zoeken werd er een geschikt ontwerp gevonden voor de luifel. En geplaatst! Zo werden de 2 delen van het gebouw met elkaar verbonden.
Deze missing link zorgt voor een meerwaarde van ons gebouw.
Na deze grote investering kunnen we ook verder met de buitenafwerking. De lokalen worden ondertussen veelvuldig gebruikt!

De grootste werken zijn zo achter de rug. We hebben een lange weg afgelegd. Maar wel eentje dat mag gezien worden!

Voorjaar 2020

Sinds februari zijn we bezig aan de verdere afwerking. Zo werd de zijkant van ons terrein terug afgegraven. Hier was heel wat bouwpuin in verzeild geraakt bij de werken. Door dit terug op te graven was er ruimte om grond aan te voeren. Zo kan dit stuk een hele speelzone worden. In april werd het zaaiklaar gemaakt, nadien ingezaaid. En nu is het wachten tot het gras komt! #laathetgrasmaargroeien
Vooraan werden ook wat klinkers opnieuw gelegd die wat verzakt waren. De ingang werd ook versmald en er komt een poort voor de zijkant. Zo kan men ook vooraan veilig spelen.
Op die manier zijn we goed opweg om dit jaar de volledige terreinaanleg af te werken.